Duiklocatie zoeken:

Opleidingen

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

De DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, of Advanced Oxygen Provider, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (OFA) cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV-100) en/of de Ambu-Ballon (BMV).

Cursusdoel:
Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om mensen op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij niet-ademende personen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de Ambu-Ballon (BVM). Afhankelijk van de lokale wetten en regelgevingen worden de providers alleen opgeleid in het gebruik van één systeem of in het gebruik van beide systemen.

Leerdoelen:
Aan het eind van dit programma, de Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (ADV) cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:
• De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde persoon op te noemen;
• De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden;
• De MTV en/of Ambu-Ballon te inspecteren;
• De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de Ambu-Ballon gebruikt kunnen worden;
• De instructies voor beademingen met de MTV en/of Ambu-Ballon te noemen;
• De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of Ambu-Ballon te noemen;
• De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of Ambu-Ballon te noemen;
• De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of Ambu-Ballon te beschrijven;
• De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of Ambu-Ballon uit te leggen;
• Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren;
• De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen;
• De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde persoon te beoordelen;
• Een zorgzame houding te laten zien tegenover een persoon die ziek of gewond is;
• De luchtweg te openen en de ademhaling van een gewonde persoon te onderhouden (beademingen);
• De MTV en/of Ambu-Ballon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten;
• De juiste techniek om de MTV en/of Ambu-Ballon voor gebruik te testen te demonstreren;
• De MTV en/of Ambu-Ballon te gebruiken om een niet-ademende persoon te beademen;
• De MTV te gebruiken om zuurstof toe te dienen aan ademende personen.

Voorvereisten:
• Geldig DAN Basic Life Support brevet of een equivalent;
• Geldig DAN Oxygen Provider brevet.

WOSD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2013 WOSD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧