Duiklocatie zoeken:

Opleidingen

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

De DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een opleiding die bedoeld is om op te leiden in het herkennen van gevaarlijke zeedieren, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Cursusdoel:
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

Leerdoelen:
Aan het eind van dit programma, de First Aid for Hazardous Marine Life Injuries zullen de deelnemers in staat zijn om:
• Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren;
• Ten minste vijf giftige zeedieren te noemen;
• Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier;
• Ten minste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten;
• Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier;
• Ten minste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven;
• Ten minste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van een verwonding veroorzaakt door het aanraken van het onderwaterleven;
• Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren;
• Ten minste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven;
• Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging;
• De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergiftiging;
• Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren;
• De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren;
• De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde persoon uit te voeren;
• Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een persoon die ziek of gewond is;
• De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing) bij een gewonde persoon;
• Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor een gewonde persoon te beschrijven;
• De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoog brengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten;
• Drukpunten te lokaliseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen;
• Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen;
• Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren;
• Druk-immobilisatietechniek te demonstreren;
• De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen;
• Ten minste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen.

Voorvereisten:
• Geldig DAN Basic Life Support brevet of een equivalent.

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen.
Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

WOSD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2013 WOSD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧