Duiklocatie zoeken:

Opleidingen

Instructeur Examinator

Het WOSD brevet 'Instructeur Examinator' is het hoogste WOSD brevet dat er bestaat. De opleiding wordt dan ook alleen gegeven door het WOSD hoofdkantoor. Naast alle bevoegdheden van een WOSD 'Instructeur Trainer', heeft een WOSD 'Instructeur Examinator' ook de bevoegdheid om een WOSD instructeur in opleiding te brevetteren tot volwaardig WOSD Instructeur en om een WOSD Staff Instructeur in opleiding te brevetteren tot WOSD Staff Instructeur.

Omdat een WOSD 'Instructeur Examinator' alle WOSD opleidingen kan geven, worden er zeer hoge eisen gesteld aan de persoonlijke en beroepsmatige kwaliteiten van deze persoon. Voordat een WOSD 'Instructeur Trainer' aan een WOSD 'Instructeur Examinator' opleiding kan deelnemen, ondergaat deze persoon een grondige evaluatie door het WOSD hoofdkantoor. Omdat een WOSD 'Instructeur Examinator' het "visitekaartje" van de organisatie is mag deze geen actief lid meer zijn van een andere duikorganisatie.

Voorvereisten:
• Minimum leeftijd 30 jaar;
• Aantoonbare zwemvaardigheid;
• Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
• Ondertekende verklaring van begrip;
• Ten minste 1 jaar in het bezit van het brevet 'WOSD Instructeur Trainer';
• Ten minste 50 cursisten hebben gebrevetteerd op WOSD instructeur niveau (instructeur en specialty instructeur opleidingen).

Bevoegdheden:
• Geen decompressieduiken met persluchtapparatuur;
• Maximum duikdiepte: 40 meter;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD basisopleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD recreatieve specialty opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD technische specialty opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD/DAN specialty opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD/IAHD specialty opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD Instructeur en WOSD Staff Instructeur opleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD recreatieve specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD technische specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD/DAN specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle WOSD/IAHD specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Examinator bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van cross-over instructeurs van een andere organisatie.

WOSD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2013 WOSD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧