Duiklocatie zoeken:

Opleidingen

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

De DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om op te leiden in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met medicinale zuurstof te verlenen in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Cursusdoel:
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompeling-incident (bijna-verdrinking).

Leerdoelen:
Aan het eind van dit programma, de Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (AQUATIC) cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:
• De rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijke lichaam te beschrijven;
• De belangrijkste oorzaken van waterongelukken te identificeren en te beschrijven;
• Het mechanisme van verdrinking te beschrijven;
• De voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp te beschrijven;
• De montage en het gebruik van de zuurstofset te demonstreren;
• Het beademen en reanimeren met één hulpverlener te demonstreren;
• De indicaties voor eerste hulp met zuurstof te identificeren;
• De eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer te demonstreren;
• De eerste hulp aan een ademende zwemmer te demonstreren;
• De eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen te demonstreren.

Voorvereisten:
• Geldig DAN Basic Life Support brevet of een equivalent.

De aard en omvang van deze cursus beperkt zich tot het opleiden van het verlenen van zuurstof eerste hulp bij bijna-verdrinkingen. Deze cursus voorziet niet in het geven van zuurstof eerste hulp bij decompressie-ongevallen en longoverdrukverwondingen tijdens duiken met SCUBA-apparatuur of duikreddingen.

WOSD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2013 WOSD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧